Welkom bij Tiener College

Van april tot en met juni werken en leren alle leerlingen met het kernconcept Ontdekkingen. Leerlingen leren over ontdekkingsreizen, werelddelen, wetenschap, ruimtevaart en technologie. In het taal- en rekenaanbod en bij kunst & cultuur aanbod hebben veel onderwerpen ook te maken met het kernconcept. Regelmatig schrijven we in blogs en op Facebook en Twitter @tienercollege over wat we leren.

14800228_1208121362583792_1035837013_o

Tiener College is een voltijds programma voor innovatief en persoonlijk onderwijs voor 10-14 jaar dat voldoet aan alle kerndoelen. Deze programmalijn is een samenwerking van LOGOS en CS De Hoven. Leerkrachten basisonderwijs verzorgen het onderwijs aan de leerlingen van 10-12 jaar (groep 7-8). Docenten voortgezet onderwijs verzorgen het onderwijs voor de leerlingen van 12-14 jaar (klas 1 en 2). Deze leerkrachten en docenten geven samen vorm aan een doorlopende leerlijn, vernieuwende projecten en bijzondere excursies. Op deze wijze kunnen leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs al werken aan (delen van) vakken voortgezet onderwijs. De leerlingen basisonderwijs (7-8) en voortgezet onderwijs (1-2) vormen twee stamgroepen, die bij een aantal activiteiten samenwerken (excursies, peer learning, gastlessen, presentaties, projecten e.d.). Tiener College biedt leerlingen uitstel van selectie. Leerlingen volgen tot en met klas 2 een krachtig programma  om talenten te ontplooien en alle vakgebieden op een passend niveau te volgen. Na Tiener College stromen leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs van CS De Hoven en Heerenlanden College (stichting CVO-AV) in.

Tiener College maakt deel uit van een doorlopende leerlijn 4-14 jaar. LOGOS biedt als voorloper het programma Junior College aan, innovatief en persoonlijk onderwijs voor de leeftijd 4-10 jaar (groep 1-6). Junior College kent twee units: (1) groep 1-3 en (2) groep 4-6. De uiteindelijke ambitie is een leerlijn 2-18 jaar te realiseren.