Welkom bij Tiener College

Woensdag 1 februari organiseren Junior College en Tiener College een open huis. Van 19.00 uur tot 21.00 uur vertellen leerlingen, ouders en docenten hoe we werken en leren binnen beide programma´s. U bent van harte welkom!

1916229_1053668341362429_2671806457925537813_n

Tiener

Tiener College is een voltijds programma voor innovatief en persoonlijk onderwijs voor 10-14 jaar dat voldoet aan alle kerndoelen. Deze programmalijn is een samenwerking van LOGOS en CS De Hoven. Leerkrachten basisonderwijs verzorgen het onderwijs aan de leerlingen van 10-12 jaar (groep 7-8). Docenten voortgezet onderwijs verzorgen het onderwijs voor de leerlingen van 12-14 jaar (klas 1 en 2). Deze leerkrachten en docenten geven samen vorm aan een doorlopende leerlijn, vernieuwende projecten en bijzondere excursies. Op deze wijze kunnen leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs al werken aan (delen van) vakken voortgezet onderwijs. De leerlingen basisonderwijs (7-8) en voortgezet onderwijs (1-2) vormen twee stamgroepen, die bij een aantal activiteiten samenwerken (excursies, peer learning, gastlessen, presentaties, projecten e.d.). Tiener College biedt leerlingen uitstel van selectie. Leerlingen volgen tot en met klas 2 een krachtig programma  om talenten te ontplooien en alle vakgebieden op een passend niveau te volgen. Na Tiener College stromen leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs van CS De Hoven en Heerenlanden College (stichting CVO-AV) in.

Tiener College maakt deel uit van een doorlopende leerlijn 4-14 jaar. LOGOS biedt als voorloper het programma Junior College aan, innovatief en persoonlijk onderwijs voor de leeftijd 4-10 jaar (groep 1-6). Junior College kent twee units: (1) groep 1-3 en (2) groep 4-6. De uiteindelijke ambitie is een leerlijn 2-18 jaar te realiseren.