Bezoek door scholen

Het is mogelijk Tiener College met een school te bezoeken. We hebben hiervoor jaarlijks een aantal data waarvoor u kunt inschrijven. Bij het bezoek vertellen we in een korte presentatie over de ontwikkeling van Tiener College en is er volop gelegenheid vragen te stellen. Ook kunt u in de verschillende groepen kijken.

De eerste datum is dinsdag 7 november. Andere data zijn mogelijk in overleg.

Aanmelden kan via info@tienercollege. We vragen voor een bezoek een vergoeding.