8 november open huis

Woensdag 8 novemopen huis collageber organiseren Peuter-, Junior- en Tiener College samen een open huis. Van 19.00 tot 21.00 uur is het gebouw geopend. Leerlingen en ouders kunnen alle ruimten bekijken en kennismaken met de thematische programma´s, de leermiddelen en de projecten. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. In twee presentaties die gedurende de avond herhaaldelijk worden gegeven vertellen we méér over Peuter- en Junior College en over Junior- en Tiener College. Leerlingen van 2 tot 4 gaan naar Peuter College. Leerlingen van 4-10 jaar gaan naar de twee stamgroepen van Junior College (groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6). Leerlingen van 10 tot 14 jaar gaan naar de twee stamgroepen van Tiener College (groep 7-8 en klas 1-2). Voor vragen over het open huis en de school kunt u contact opnemen met Pieter Snel via info@tienercollege.nl en 0183 – 640 682.