Aanmelden voor het nieuwe schooljaar

Voor het aanmelden is een formulier (zie onder) met toebehoren nodig. Ook vragen we van de school (indien van toepassing) een onderwijskundig rapport.

Ouders en school kunnen deze materialen mailen naar info@tienercollege.nl of versturen naar: Junior / Tiener College, Top Naeffstraat 28, 4207 MT Gorinchem.

We vragen leerlingen vanaf groep 4 om een motivatiewerkstuk (zie onder) te maken voor het intakegesprek. De leerlingen zijn bij het intakegesprek en gebruiken het werkstuk om over zichzelf en hun verwachtingen bij hun nieuwe school te vertellen. Doel van het intakegesprek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling om hiermee het eerste persoonlijk leerplan vorm te geven.

Na het intakegesprek nemen we altijd contact op met de huidige school (indien van toepassing). Met leerkracht en evt. intern begeleider bespreken we mogelijke laatste vragen over resultaten, begeleiding e.d. Hierna berichten we u als ouders z.s.m. over plaatsing bij Junior / Tiener College.

Vanzelfsprekend kunt u / kan de school altijd contact opnemen over vragen omtrent aanmelding.

Aanmeldingsformulier

Motivatiewerkstuk

3 months ago