Leerlingen leren met het kernconcept “leven”

imageIn het nieuwe jaar werken en leren de leerlingen met behulp van drie kernconcepten. Het gaat om: leven, wereldburgers en ontdekkingen. Een kernconcept is een aantal met elkaar verbonden onderwerpen uit alle leergebieden. Door steeds verbanden te onderzoeken, leren leerlingen een aantal lagen dieper over het onderwerp.

Op ons blog zullen we steeds voorafgaand een kernconcept voorstellen.

Bij leven onderzoeken de leerlingen welke kennis we hebben van het menselijk lichaam en hoe we die inzetten voor onze gezondheid. Leerlingen gaan op onderzoek uit hoe en waarom biologen kennis verzamelen over het planten- en dierenrijk. Ook leren de leerlingen hoe we op elementair niveau weten hoe stoffen om ons heen zijn samengesteld en hoe we die allemaal gebruiken om te leven. Leerlingen maken kennis met overgangsrituelen binnen levensbeschouwingen, godsdiensten en culturen. Bij geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood.

De geschiedenis  van de  jagers en boeren staat centraal als historische achtergrond. Leerlingen onderzoeken hoe de vroegste bewoners van Nederland leefden. Ook bekijken de leerlingen de verspreiding van bevolking over de wereld.

Woordenschat verbreden gebeurt binnen de verschillende leergebieden. De docenten besteden expliciet aandacht aan betekenis van begrippen en verwante begrippen en verbanden tussen begrippen.

 

Geef een reactie