Een unit voor 2-4 jaar: Peuter College

baby-1541894_1920In het nieuwe schooljaar start naast Junior College unit 1 (groep 1-3) ook voorschoolse opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Binnen deze unit sluiten medewerkers geheel aan op het pedagogische en onderwijskundige concept van Junior College en Tiener College. In het spelen met de kinderen staan dezelfde kernconcepten centraal. Ook zullen de kinderen van de unit 2-4 regelmatig samen spelen en samenwerken met de kinderen van Junior College unit 1. Om de doorlopende ontwikkelingslijn en de intensieve samenwerking te onderstrepen kreeg de nieuwe unit de naam: Peuter College. Deze unit valt onder de verantwoordelijkheid van SKG (stichting kinderopvang Gorinchem). Vanaf het nieuwe schooljaar bieden we nadere informatie over deze nieuwe unit.

Stad Gorinchem, 18 februari 2017, Kom ook spelend beleven in de nieuwe SKG-peutergroep bij Junior College!