Grote belangstelling bij open huis

12633763_1022071414522122_5827054424233193461_o

Kennismaken met kleinschalig innovatief en persoonlijk onderwijs in Gorinchem. Woensdag 3 februari kon het tijdens het open huis van Junior College en Tiener College. De avond werd druk bezocht door leerlingen en ouders.
In een korte presentatie kregen bezoekers alle kenmerkende aspecten van de twee programma’s te zien: zoals het buiten leren in de LAB’s, het uitdagende beroepenproject, de bijzondere maandopdrachten en het werken met eigen leervragen. Leerlingen en docenten lieten projecten en werkstukken zien. Voor bezoekers waren alle leermiddelen voor handen. Om ook zelf eens te proberen hoe werken met Exova, Rekentuin en andere interactieve programma’s gaat.

Junior College is een voltijds programma voor groep 1-6 dat voldoet aan alle kerndoelen. Tiener College is het vervolg, bedoeld voor leerlingen groep 7-8 en klas 1-2. Na groep 8 vervolgen leerlingen hun onderwijs binnen de programmalijn in een brugklas en tweede klas voortgezet onderwijs. Specialisten bieden daar vakken als Frans, wiskunde en Duits aan. Voor leerlingen in groep 7-8 met potentie bieden zij maatprogramma’s. Op die manier worden leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs optimaal uitgedaagd. In alle leerjaren van Junior College en Tiener College werken leerlingen met een persoonlijk leerplan. Hierbinnen is veel ruimte voor aanbod dat past bij talenten en eigen leervragen. Zo volgt een aantal leerlingen bijvoorbeeld filosofie, werken groepjes leerlingen met LEGO Mindstorm en kiezen andere leerlingen voor extra techniek of creatieve projecten.

Leerlingen werken met een Ipad met verschillende interactieve apps. Met de Ipad maken leerlingen filmpjes en presentaties. Elke maand werken leerlingen aan een grote levensechte opdracht. Iedere leeftijdsgroep doet dat met bijpassende doelen. Nu werken leerlingen aan het project “Sterke stad” over de ontwikkeling van steden. Binnen dit project corresponderen de leerlingen van Tiener College met kinderen in Griekenland en Ivoorkust. Vanaf half februari ontwerpen leerlingen een eigen ‘NEMO’ dat eenmalig op een vrijdagmiddag door hun ouders en familie kan worden bezocht.

Op 23 maart is er nog een inloopochtend voor ouders en leerlingen. Meer informatie is te vinden op www.juniorcollege-gorinchem.nl en www.tienercollege.nl.

Geef een reactie