Het verhaal van “kracht”

Leerlingen van Tiener College leren met behulp van kernconcepten. De leerstof van alle vakken is sterk op elkaar betrokken. In het najaar van 2012 leerden de leerlingen over “communicatie”. Onderwerpen waren onder andere zintuigen en hersenen (biologie), geluid (natuurkunde), handel (geschiedenis) (social) media, godsdienstige gebruiken en culturen.

In het voorjaar van 2013 leren de leerlingen met behulp van het kernconcept “kracht”. Op het programma staan onderwerpen als arm en rijk (aardrijkskunde), voeding en spieren (biologie), industriële revolutie en politieke stromingen (geschiedenis) en kracht en beweging en het zonnestelsel (natuurkunde).

Bij het kernconcept komen verschillende professionals Pick Me Ups (presentaties aan het begin van de dag)  verzorgen. We starten het kernconcept op maandag 6 januari met een kennismaking met kunstenaar-uitvinder Leonardo da Vinci op de tentoonstelling Da Vinci The Genius in Rotterdam.

da vinci

Geef een reactie