Junior College in samenwerking met SKG vanaf 2 jaar

img_1315-1In augustus 2017 start Stichting Kindercentra Gorinchem bij Junior College een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hiermee zijn Junior- en Tiener College weer een stapje verder in hun ambitie om een onderwijsprogramma te bieden van 2 tot 18 jaar. Dit alles in één gebouw. De peutergroep is twee ochtenden per week open in de Top Naeffstraat 28 in Gorinchem-Oost.

Het peuterprogramma zal bestaan uit een ontdekkend programma waarbij kinderen de wereld om hen heen spelend mogen ontdekken en beleven. De dag start met een Pick Me Up, een bijzondere activiteit waar samen ontdekken, nieuwsgierig zijn en leren centraal staan. Daarna gaan de kinderen aan de slag met een lab of atelier, een aanbod dat draait om ontdekken, natuur, spel, bewegen, kunst, buiten zijn of techniek. Daarbij komen allerlei taal- en telvaardigheden aan bod, op een manier die kinderen bijblijft en waarbij aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Nieuwsgierig? Reken maar!

Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen verder spelend beleven en leren in unit 1 (groep 1,2 en 3). Junior College is een nieuwsgierig onderwijsprogramma voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Daarna leren en werken de kinderen verder bij Tiener College, ondernemend leren van 10 tot 14 jaar.

Samen is voor zowel SKG als Junior- en Tiener College een kernwaarde. SKG staat niet alleen voor Stichting Kindercentra Gorinchem, maar ook voor Samen Kunnen Groeien: SKG ziet het als haar kerntaak om de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren te ondersteunen, te bevorderen en te begeleiden. Dit doen ze bij voorkeur in samenwerking met kinderen, opvoeders, onderwijs en andere belanghebbenden Met deze samenwerking maken Junior College en SKG gebruik van elkaars expertise en zetten ze samen het kind centraal. Dit is vergelijkbaar met een integraal kindcentrum.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs op onze open ochtend op 22 maart of neem contact op met de afdeling Planning, plaatsing en advies van SKG via het telefoonnummer 0183-660692 op werkdagen tussen 08:30 en 12:30 uur of per e-mail via info@kinderopvanggorinchem.nl.