Kernconcept leven

Leerlingen van Junior College en Tiener College leren iedere drie maanden aan de hand van een omvangrijk concept. In augustus begonnen de leerlingen met het concept: leven. Hiermee leren de leerlingen over natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. De voorbije week leerden de jongste leerlingen met kleine proeven over zintuigen. Samen met de docenten bespraken de leerlingen niet alleen wat, maar ook hoe ze leerden over zintuigen. De oudste leerlingen leerden over landschappen en de tijd van jagers en verzamelaars. Leerlingen beleefden met een zandmodel de vorming van het Nederlandse landschap en maakten met natuurlijke stoffen verf om een grottekening te maken. De kern van het concept waarover leerlingen leren is te vinden in kleine en grote woordwebben in de lokalen.

Leerkrachten maken ze samen met de leerlingen naar aanleiding van excursies, projecten en (gast)lessen. Junior College en Tiener College kennen in totaal zes kernconcepten. Dit schooljaar zijn, naast leven, wereldburger en ontdekkingen aan de beurt. Werken met kernconcepten daagt leerlingen uit om verbanden (uit) te leggen en leert leerlingen denkvaardigheden. Het dagelijkse nieuws wordt door docenten en leerlingen steeds verbonden met leerstof. Mooie voorbeelden hiervan zijn begrijpend lezen en wereldoriëntatie aan de hand van kranten en de nieuwsquiz die iedere week door een ander leerlingenteam wordt geschreven en gepresenteerd. Taal en rekenen gebeuren, naast dagelijkse instructies en trainingen, veel binnen doe-opdrachten. De komende week verdiepen leerlingen zich verder in de onderwerpen zintuigen en vroege geschiedenis.

Geef een reactie