Meer kunst en media in Atelier XL

Tiener College vormt samen met Junior College een leerlijn 4-14 jaar. Binnen Tiener College leren 10-14-jarigen. Ze werken met een persoonlijk leerplan dat leergroepbegeleiders in gesprek met leerling en ouders samenstellen. De ontwikkeling en de ambitie van de leerlingen bepalen welke doelen en activiteiten (extra) deel gaan uitmaken van dit ´PLP´. Steeds meer leerlingen geven aan graag meer te willen leren op het gebied van kunst en media. Dat was de reden om te beginnen met een XL-programma beeldende vorming binnen het reguliere programma Atelier.

Iedere vrijdagmiddag werken alle leerlingen van 4 tot 14 jaar in ateliers aan kunstopdrachten. Leerlingen voortgezet onderwijs starten de middag met een presentatie van een van de leerlingen over een kunstonderwerp. De leerlingen kiezen hun onderwerp zelf. De docent beeldende vorming, Lianne van der Hoff, speelt met theorie en kunstgeschiedenis in op het onderwerp. Leerlingen werken in haar groep met behulp van een overzicht van alle vaardigheden binnen het vakgebied beeldende vorming. Leerlingen kiezen zelf de vaardigheden waaraan ze werken en ontwerpen samen met de docent bijbehorende activiteiten. Na de weekpresentatie gaan ze aan het werk in het Atelier.

Naast een bijzondere werkvorm biedt Atelier een ruim excursieaanbod. Naast een aantal gezamenlijke dagen in musea, ateliers en steden biedt docent Lianne van der Hoff keuzeactiviteiten buiten school aan. Op vrijdag 16 september bezoeken enkele leerlingen de Banksy-expositie in Amsterdam. Op zaterdag 8 oktober gaat een andere groep naar het comic festival Crosscomix. Het keuze-excursieaanbod speelt sterk in op de actualiteit. In de loop van het schooljaar kiezen de docenten van de groep nog een aantal exposities en evenementen. Leerlingen schrijven, tekenen en fotograferen tijdens deze dagen. Ze ontwerpen daarmee een impressie van de dag die ze in het eerstvolgende Atelier op eigen wijze delen met de anderen in de groep. De docent beeldende vorming daagt de leerlingen tijdens de excursies uit zoveel mogelijk vragen te stellen over wat ze zien. De docent Nederlands werkt met de leerlingen samen om de impressie te maken en de presentatie voor te bereiden.

Leerlingen die zich willen voorbereiden op het examenvak beeldende vorming en/of een opleiding kunst / media maken samen met Lianne van der Hoff een professioneel portfolio. Samen met Lianne werken de leerlingen ideeën uit, voeren ze ontwerpen uit en maken ze een selectie die hun portfolio vormt. De leerlingen onderzoeken binnen LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) opleiding en werk op het gebied van kunst en media. Leerlingen krijgen de ruimte om kunst- en mediaprofessionals te interviewen en opleidingen te bezoeken. De docent Nederlands/LOB begeleidt de leerlingen bij deze projecten.

Geef een reactie