SKG en Junior- en Tiener College werken meer samen

15936468_1295347840527810_2342663003523049041_oBuitenschoolse opvang Talentenplein van SKG en Junior- en Tiener College stappen samen het nieuwe jaar in! De twee partijen ‘woonden’ al samen in het gebouw aan de Top Naeffstraat en werkten op incidentele basis samen. En naar tevredenheid! Daarom wordt met ingang van het nieuwe jaar de samenwerking verder uitgebreid.

Caroline Schuemie, pedagogisch medewerker bij BSO Talentenplein, is vanaf nu ook op locatie te zien onder schooltijd. Ze start als onderwijsassistent en versterkt daarmee het team van leergroepbegeleiders van het Junior- en Tiener College.

‘Samen’ is zowel voor SKG als voor het Junior- en Tiener College een kernwaarde. SKG staat niet alleen voor Stichting Kindercentra Gorinchem, maar ook voor Samen Kunnen Groeien. Junior- en Tiener College biedt kinderen een veilige, leerrijke plek waar geleerd wordt door ontdekken, ondernemen en samenwerken. Door deze verdere samenwerking wordt uiting gegeven aan de kernwaarde ‘Samen’. Deze manier van samenwerken door gebruik te maken van elkaars ruimte en met één team te werken past in de ontwikkelingen richting integrale kindcentra en brede scholen, waar kinderen centraal staan en partnerschap en gezamenlijkheid belangrijke pijlers zijn.