Thema´s 2013-2014

maira blogIn het nieuwe schooljaar volgen 31 leerlingen het programma Tiener College. Gedurende het jaar staan drie thema´s centraal. We beginnen met Communicatie. Daarna volgen Kracht en Duurzaamheid.

Bij het thema Communicatie gaan we in op allerlei vormen. We hebben het over lichaamstaal en regels, maar ook over beeldende kunst en muziek.

Bij het thema Kracht komen inzichten in natuur en wetenschap aan bod en de kracht van creativiteit, ideeën, bewegingen en politieke en sociale voorbeelden. We hebben het over vulkanen en waterkracht, maar ook over verzet in oorlogstijd en voorbeelden als Nelson Mandela, moeder Teresa en Martin Luther King.

Bij het thema Duurzaamheid gaat het over keuzes die we op individueel en wereldniveau maken. We hebben het over ecosystemen en kringlopen, maar ook over eerlijke handel (fair trade) en alternatieve energiebronnen.

Binnenkort verschijnt het Handig Boekje Tiener College. Hierin staat onder meer een overzicht van de inhoud van de thema´s.

Geef een reactie