Met je neus op het nieuws

Leerlingen van Tiener College vo werken met zeer actueel materiaal bij Nederlands. Wekelijks lezen, bespreken en verwerken ze minimaal één artikel uit een Nederlandse krant. Ze leren nieuwe woorden. Ze leren een aantal kernbegrippen van de maatschappij- en natuurvakken. Ze gaan in debat, maken posters over het onderwerp of schrijven (journaal)teksten over het onderwerp. Ze doen dat op de website MNMweek. Doel van deze lessen begrijpend lessen is leerlingen een brede basiskennis te geven en maatschappelijke- en burgerschapsthema´s wekelijks te bespreken met de leerlingen. Het materiaal wordt gemaakt door Tiener College. Inmiddels gebruiken vele andere scholen het regelmatig of structureel in hun lessen Nederlands.