M&M doorontwikkelen binnen Curriculum.nu

In 2010 begonnen we (twee jaar vóór de start van Tiener College) met een groep leraren uit basis- en voortgezet onderwijs met het bestuderen van de kern- en tussendoelen van de maatschappijvakken. In 2012 hadden we een eerste leerlijn Mens &  maatschappij klaar. Daarmee werken we nu ruim vijf jaar. Met leerlingen van 10-14 jaar. Binnen Tiener College. We hebben door de jaren heen veel gesproken met leraren (uit eigen organisatie en van andere besturen) over de inhoud van het leergebied. We hebben met leerlingen gesproken naar aanleiding van lessen, activiteiten en projecten. We hebben met ouders gesproken als we resultaten M&N evalueerden. Voor het traject Curruculum.nu hebben we ons aangemeld om mee te denken over de vraag waar moet het om gaan bij M&M, wat zijn de bouwstenen, de kernelementen en essentiële vragen. Een eerste groep leerlingen heeft zich al aangemeld. De eerste namen van ouders staan er ook al. We zijn klaar voor wat komen gaat in de drie rondes waarin we feedback zullen geven. Voor ons is het deel van onze eigen revisie van de leerlijnen M&M. Het gaat ons daarbij om de vraag hoe komen we tot nóǵ concretere doelen (nog méér in ´leerlingentaal´) in een compact overzicht dat zich leent voor individuele leerroutes. Met die ambitie en inzet denken wij dit schooljaar mee met ons team. Met leerlingen. Met ouders.