Tiener College Gorinchem landelijk voorbeeld als eerste 10-14 leeromgeving

In februari portretteert het bekende onderwijsvaktijdschrift Van twaalf tot achttien leeromgevingen voor 10 tot 14 jaar. Tiener College Gorinchem speelt als Nederlands eerste 10-14 leeromgeving een prominente rol in het februarinummer.

Van twaalf tot achttien besteedt iedere maand aandacht aan een belangrijk onderwijsthema. Ditmaal koos het tijdschrift voor leeromgevingen voor 10 tot 14 jaar omdat ze sterk in opmars zijn in Nederland. Steeds meer scholen in Nederland volgen het voorbeeld van Tiener College Gorinchem en de 10-14 leeromgevingen die erna kwamen. Ze bedenken een manier om de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs te verbeteren. Tiener College werd in 2012 gestart om die overgang te verbeteren. Leerlingen volgen tussen 10 en 14 jaar het programma van groep 7 en 8 en klas 1 en 2 binnen dezelfde omgeving. Hun leerkrachten en leraren voortgezet onderwijs werken intensief samen. Leerlingen ontwikkelen bij Tiener College een grote zelfstandigheid en kunnen desgewenst al aan het einde van de basisschool een begin maken met onderdelen van het voortgezet onderwijs. Inmiddels is Tiener College uitgebreid met de voorloper Junior College, groep 1 tot en met 6. Junior College werkt vanuit dezelfde onderwijskundige principes, zoals persoonlijke leerlijnen en grote aandacht voor leer- en reflectievaardigheden.