Jaarverslag 2014-2015

In 2014-2015 leerden 60 leerlingen binnen de programmalijn Tiener College.

De persoonlijke leerplannen van de leerlingen werden gevormd rond de drie kernconcepten: Leven, Wereldburger en Ontdekkingen. Elke maand stond een aspect van het kernconcept centraal. Iedere maand werkten de leerlingen aan een grote opdracht die op verschillende creatieve manieren kon worden uitgevoerd. Met Pick Me Ups door leerlingen en gasten en LAB´s, dagdelen leren op een bijzondere locatie, verdiepten leerlingen zich in verschillende kernbegrippen.

In het jaarverslag vindt u een terugblik op dit schooljaar.

TNR jaarverslag Tiener College 2014-2015

Geef een reactie