Kernconcept leven

Het eerste kernconcept van het nieuwe schooljaar is leven. Alle leerlingen leren bij Mens & maatschappij en Mens & natuur over vijf kernbegrippen. We beginnen met herdenken. We doen onderzoek naar wat landen herdenken op nationale feestdagen en naar hoe wereldgodsdiensten over het hiernamaals denken. Daarna komen de kernbegrippen samenleven, feesten, erfgoed en over-leven aan bod.  We onderzoeken hoe steden ontstonden en hoe we voorzieningen kiezen (samenleven). We onderzoeken de feesten van de wereldgodsdiensten en belangrijke rituelen zoals de doop.  Bij deze kernbegrippen onderzoeken we wat we bewaren uit onze geschiedenis (erfgoed). Tenslotte ontdekken we hoe ons lichaam is opgebouwd en onderzoeken eigenschappen van verschillende stoffen (over-leven).