Kennisbewust

Leerlingen leren door onze werkwijze goed te reflecteren op hun werk. Bij iedere opdracht spreekt de leerkracht duidelijke verwachtingen uit (feed up). Met deze heldere criteria werken leerlingen aan hun taken. Gedurende het werken aan taken geven leerkrachten en leerlingen (peers) feedback op proces en product. Na afronding van een taak formuleren leerling en leerkracht nieuwe doelen (feedforward). Het leren van de ene taak wordt direct gebruikt in het leren binnen een volgende taak. Leerlingen leren op deze manier uit verschillende straegieën te kiezen en hun aanpak te motiveren.