Alles W(e)NT

Woensdagmiddag werken de units Junior College 2 (groep 4-6), Tiener College 1-2 (groep 7-8) en Tiener College 3-5 (klas 1-3 van het VO) allemaal aan wetenschap, natuur en techniek. WNT. In de VO-groep zijn een specialist nask en een specialist biologie aanwezig. In het PO staan de leerkrachten voor de groep. Wie in groep 4-6 toe is aan aanbod groep 7-8 doet mee in die unit. Wie in groep 7-8 toe is aan méér, kan een begin maken met VO-stof. VO-specialisten zijn in huis om een programma mede vorm te geven.

Meneer Bart, specialist nask, laat de leerlingen deze middag kennismaken met meetapparatuur. Als plots twintig stemmen door de school gillen, slaan de meters op het grote tv-scherm geweldig uit en ineens valt ook alles weer stil. De leerlingen lachen om de uitbarsting van geluid en de explosie van golven die op het scherm volgde en gaan weer verder met hun opdrachten. Bij de opdrachten wijzen ze elkaar op de tabellen en figuren. ´Dat gebeurt er dus.´ In de tegenoverliggende ruimte knutselen leerlingen een anatomisch model in elkaar. Tussen hun boeken liggen de minuscule onderdelen. Ze bladerden door hun boek op zoek naar verdere uitleg. Ze zijn ver in het biologieprogramma van WNT en werken zonder planner stevig door de stof heen. Meneer Sietse, verantwoordelijk voor biologieaanbod, gaat kort met hen in gesprek over hun vorderingen. Het model blijft even onaangeroerd. De leerlingen leggen uit met welke doelen ze nu bezig zijn en hoe ze het werk willen aanpakken. Leerlingen 7-8 verdiepen zich in de zintuigen. Mevrouw Anneke, leergroepbegeleider groep 7-8, geeft deze middag instructie met een aantal korte clips waarvan de leerlingen de kern benoemen. Ze proberen wat ze zien zoveel mogelijk te verklaren. Leerlingen doen verslag met gedetailleerde tekeningen van de werking van de zintuigen.

Zoals Junior- en Tiener College vorig schooljaar twee middagen (nu één) M&M, mens & maatschappij, creëerden, ontwikkelen ze nu langzaam WNT. Alles went. De leerlingen zijn gewend aan- en enthousiast geraakt door het M&M aanbod van het vorige schooljaar. Ze krijgen één middag per week korte, prikkelende instructies, met filmpjes, proeven, discussievragen en bijzondere fenomenen die ze niet één-twee-drie kunnen oplossen. Dit schooljaar is er naast de middag M&M en de middag WNT een middag waarop leerlingen kunnen werken aan hun projecten van beide leergebieden en naar verdiepende instructie kunnen gaan. In tegenstelling tot M&M waar we werken met meerdere niveaugroepen spelen de docenten bij WNT veel meer tijdens het zelfstandig werken in op de behoeften van de leerlingen. De basisinstructie is gelijk, daarna verdiepen de leerlingen aan de hand van de vragen in hun boek (en hun eigen vragen) in de stof. Tijdens het werken biedt de docent verdieping op de stof, door leerlingen te helpen een aspect nader te onderzoeken of door met een groepje te gaan zitten voor extra uitleg.

Tot november staat #communicatie op het programma. Leerlingen verdiepen zich met de docenten in onderwerpen als zintuigen, hersenen, geluid en licht. Docenten selecteren per groot thema (kernconcept) een serie leerdoelen die ze uitwerken op verschillende niveaus. Op die manier kunnen leerlingen binnen PO en in de bovenbouw van PO altijd naar complexere doelen toewerken. Hetzelfde geldt binnen VO waar leerlingen altijd zicht hebben op wat de doelen zijn voor vmbo basis-kader, vmbo gemengd-theoretisch en havo/vwo.

Junior College en Tiener College bieden een doorlopende leerlijn 4 tot 14 jaar. In het gebouw is ook een unit 1-2-3. Basisonderwijs werkt groepsdoorbroken. Leerlingen kunnen in aanbod taal, rekenen, wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming meedoen in de volgende unit. Specialisten VO denken en helpen mee in aanbod voor leerlingen groep (6) 7-8 die toe zijn aan verdieping, verbreding of versnelling.