Europareis

Twee jaar geleden maakten we op een bijzondere kennis met internationale samenwerking. We installeerden een eigen VN in onze school. Wekelijks stond een land op de agenda en bespraken we met leerlingen een thema. Ze hadden zich thuis met filmpjes en teksten voorbereid en gaven hun standpunten in een echte VN-vergadering. Zo bespraken we bijvoorbeeld de muur van Trump, de migrantentoestroom naar Duitsland, de wereldhandel van China en de ongemakkelijke verhouding van het VK en EU. De komende maanden behandelen we het onderwerp internationale samenwerking weer. Nu doen we dat op een andere manier. Achtereenvolgens komen vif belangrijke Europese landen aan bod. Om te beginnen Frankrijk, vervolgens Spanje, Duitsland, Engeland en Nederland. Bij elk land maken we ook kennis met hun koloniale verleden en de gevolgen tot op de dag van vandaag. De leerlingen maken tot januari kennis met de landen en hun geschiedenis. Daarna bereiden ze in teams in enkele weken een eindpresentatie voor die we ouders bij de afsluiting van het project op dinsdag 19 februari laten zien.