Nieuws

Iedereen bedankt voor een mooi jaar!

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We zullen velen komende week nog persoonlijk spreken, maar willen op deze plaats alle ouders hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen schooljaar.

Samen met u hebben we véél bijzondere activiteiten kunnen realiseren. De verschillende LAB´s, feedbackgesprekjes bij de maandsluitingen, extra begeleiding bij taal en rekenen, sint pannekoek, de kerstviering, het wereldrestaurant, de Koningsspelen, de makercafés, het kamp, en nog véél méér. In ons komende jaarverslag zullen ze allemaal de revue passeren.

We realiseren ons dat we zoveel extra activiteiten slechts samen met ouders kunnen realiseren. We zijn dankbaar en trots dat u als ouders bij zóvéél activiteiten bijdraagt en meedenkt.  In het nieuwe schooljaar hopen we weer samen met u een mooi programma mogelijk te kunnen maken.

Dit schooljaar hebben we het weer als heel positief ervaren om viermaal in het jaar met een klankbordgroep van ouders na te denken over onze organisatie en ons aanbod. We kijken bovendien terug op een heel prettige samenwerking met de contactouders bij elke stamgroep. We zien dit als een belangrijke aanwinst. We willen iedereen hartelijk danken voor die waardevolle bijdragen in de school.

En niet in de laatste plaats een compliment voor de leerlingen. Ze leverden mooie Pick Me Ups, creatieve, enthousiaste projecten en sterke eigen reflecties in de PLP-gesprekken. Als docenten vallen we regelmatig even stil van hoe scherp leerlingen hun eigen ontwikkeling en doelen kunnen verwoorden.

De week van 14 augustus gaan onze collega´s weer aan het werk om de laatste voorbereidingen te treffen voor #introducties #communicatie, #PMU´s, #Snappet, #bootcamp etc. In het nieuwe schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe specialisten VO.

Op maandag 21 augustus start het nieuwe schooljaar. We hebben volgend schooljaar een prachtig programma dat achtereenvolgens gaat over de rijke kernconcepten #communicatie, #kracht en #duurzaamheid. In de eerste weken ruimen we veel tijd in voor kennismaken en teambuilding. In de eerste week maken alle leerlingen meteen kennis met het taal- en rekenaanbod (introductie Snappet in JC 2 en TC 1-2) en de middagen op de pleinen en in de ateliers met mens & maatschappij, wetenschap, natuur & techniek en kunst.

In augustus is het vijf jaar geleden dat Tiener College startte. We zullen dat op verschillende manieren met elkaar vieren in het najaar. In de eerste nieuwsbrieven van het nieuwe schooljaar vertellen we daar méér over.

Namens het team van Junior College & Tiener College een mooie & zonnige zomervakantie toegewenst!

Personeel

Mariska revalideert momenteel. Ze boekt hierin gelukkig steeds vooruitgang. Het zal echter in het nieuwe schooljaar nog een tijd duren voor zij haar werkzaamheden weer (geheel) kan gaan uitvoeren.

In het nieuwe schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe specialisten. De heer Bart van der Want geeft wiskunde en WNT (wetenschap, natuur en techniek). Mevrouw Helen Uyttenboogaard is de nieuwe docent sport en bewegen. Ook de vacatures beeldende vorming en Duits zijn vervuld. In de eerste nieuwsbrief stellen we het team kort aan u voor.

Komende week nemen we in de groepen afscheid van mevrouw Roos en mevrouw Babs. Zij hebben het afgelopen jaar hun eindstage bij ons uitgevoerd en ook lesdagen vervangen. Met het kernteam namen we afgelopen week al afscheid van hen. Op dinsdag 4 juli nemen we afscheid van mrs Susan en mevrouw Joke. Zij hebben de afgelopen jaren veel voor de school gedaan. We zullen ze daarom samen met de leerlingen flink in het zonnetje zetten.

Bereikbaarheid in de zomervakantie

Mocht het in noodgevallen nodig zijn, dan kunt u ons in de zomervakantie bereiken via Pieter.

Oproep
We zoeken enkele ouders die willen meedenken over decoratie e.d. in de school en willen helpen bij het maken van decoratie. We denken om te beginnen aan sfeerborden die de thema’s laten zien. Ouders kunnen zich aanmelden bij Frank Kant, contactouder JC 1: frankckant@live.nl. We willen aan het begin van het nieuwe schooljaar een eerste keer samenkomen.

Peuter College gaat beginnen!

Dinsdag 22 augustus gaat het Peuter College van start en is 2 tot 14 jaar een feit!
Afgelopen woensdag kwamen de peuters samen met hun moeders alvast kennismaken bij het Peuter College. De kinderen kwamen nieuwsgierig binnen en gingen gelijk op ontdekkingstocht in het lokaal. Ondertussen konden de ouders rustig met elkaar en met de leergroepbegeleider Anne van Rossum (SKG) kennismaken, vragen stellen en rondkijken. We heten alle nieuwe peuters samen met hun ouders van harte welkom!

Jaarkalender
De voorlopige jaarkalender kunt u bekijken via de onderstaande link.

Klik hier voor de jaarkalender

Vanaf de eerste schoolweek 2017-2018 zijn alle data definitief.

Nieuwe vormgeving websites en blogs

Na de zomervakantie hebben de websites van Junior Collegeen T1ener College een nieuwe vormgeving. Bovendien verbinden we de beide websites direct met de blogs waar onze leerlingen hun projecten vinden. De projecten zijn voortaan ook eenvoudig te vinden vanaf de websites. Eind augustus is de nieuwe inrichting gereed.

Webshop

Leerlingen die een (nieuwe) Ipad willen aanschaffen, kunnen terecht in de webshop van Studywise. De webshop is te vinden via:   

https://jet.studywise.nl

Schoolbenodigdheden

We vragen de leerlingen van JC 2 en TC een aantal materialen aan te schaffen voor het nieuwe schooljaar. We hebben ze verzameld in de volgende lijst. Schoolbenodigdheden

Slotweek

In de laatste week ondernemen we nog een aantal bijzondere activiteiten met de leerlingen.

 • Op maandag 3 juli is er voor alle leerlingen een dansworkshop.
 • Op dinsdag 4 juli organiseren we ´s morgens  voor alle leerlingen een vossenjacht.
 • Op deze dag spelen de leerlingen van TC 1-4 ook de musical Mama Mia. Samen met mevrouw Susan hebben de leerlingen nummers ingestudeerd. Voorafgaand aan deze kleine musical nemen we afscheid van de leerlingen van TC4. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Bij mooi weer is de gehele avond op het schoolplein.
 • Op woensdag 5 juli zijn we bij mooi weer de hele dag buiten met de leerlingen om te tekenen, te lezen, te spelen en te sporten. Deze dag nemen we in alle stamgroepen ook afscheid van leerlingen en vieren we de overgang van leerlingen naar een volgende unit.
 • Op donderdag 6 juli verzorgen alle leerlingen van 13.00 tot 15.00 uur hun eindpresentaties. Een aantal leerlingen doet dat in een klaslokaal voor een groep ouders, anderen doen dat aan tafels in ons gebouw. U kunt als bezoeker zelf kiezen welke presentaties u gaat bekijken. De presentaties staan aangegeven op het programmablad in de gang.
 • Op vrijdag 7 juli sluiten we het jaar gezellig af met film, spelletjes, sporten en buitenspelen. De dag begint om 8.45 uur met de laatste Pick Me Up van het schooljaar. De leerlingen zijn om 12.00 uur klaar.

Kalender nieuwe schooljaar

 • vrijdag 18 augustus eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. U ontvangt vanaf volgend schooljaar elke twee weken een nieuwsbrief.
 • maandag 21 augustus eerste schooldag
 • vrijdag 25 augustus bootcamp, picknick en lesmiddag in het Lingebos – ouders zijn van harte welkom bij alle onderdelen van de dag!
 • vrijdag 8 september LAB 1: JC muziek / TC naar Play for success (NAC Breda)
 • woensdag 4 oktober LAB 2: JC en TC naar het bos
 • vrijdag 3 november LAB 3: JC 1 nog onbekend / JC 2 en TC Beeld en geluid in Hilversum