Afscheid

In de week van 17 september nam onze bestuurder VO, de heer A. Smits, afscheid van de scholen van CVO-AV. Woensdagmorgen bezocht hij Tiener College. We trakteren hem op een optreden in onze eigen ´Tiener College Tour´. Twee leerlingen verzorgden de briefing en het voorgesprek. Hierna ging de heer Smits in gesprek met alle leerlingen van Tiener College die nieuwsgierig waren naar favoriete schoolvakken, reizen, huisdieren, het werk van een bestuurder en ideeën over onderwijs. De heer Smits wordt opgevolgd door de heer H. van Breughel, oud-directeur van Vakcollege Gilde (CVO-AV).