Jaarverslag 2012-2013

Kelly

In augustus 2012 starten 18 leerlingen met het programma Tiener College. Ze leren onder begeleiding van drie leergroepbegeleiders en een aantal specialisten. Het jaar is verdeeld in vier periodes. Iedere periode staat een thema centraal. Voor elke periode ontwerpen de docenten een Persoonlijk leerplan (PLP) voor elke leerling. De leerlingen brengen binnen de thema’s bezoeken aan verschillende musea en manifestaties. De leerlingen leren vanuit eigen leervragen met boeken van Thieme Schooltas, verschillende webquests en andere educatieve websites. Ook zijn regelmatig experts te gast die vertellen over een onderwerp uit het thema. Voor leerlingen basisonderwijs is het mogelijk vakken uit het voortgezet onderwijs te volgen via gastaanbod. Een kleine groep leerlingen maakt al een begin met Duits, Frans of wiskunde. Ouders zijn intensief betrokken bij het onderwijs. Iedere periode sluiten we af met een ontwikkelgesprek samen met de leerling en zijn/haar ouders. De leerlingen presenteren in deze gesprekken stukken uit hun portfolio. Ook verzorgen ouders gastlessen en fungeren zij als klankbord op enkele inhoudelijke avonden over o.a. ict, social media, digitaal leren en ouderbetrokkenheid. In 2013-2014 telt Tiener College 32 leerlingen. In het volgende schooljaar maken leerlingen gebruik van Ipads en zullen diverse apps in het onderwijs worden ingezet.

Bekijk het jaar 2012-2013:

Jaarverslag 2012-2013

Geef een reactie