Ouderparticipatie

We bieden binnen Tiener College een rijk programma met veel excursies en extra activiteiten. Van ouders verwachten we een actieve bijdrage aan dit programma. Iedere stamgroep heeft een contactouder die samen met de andere ouders een jaarplanning maakt. In de planning staan vervoer/begeleiding excursies, koken met leerlingen, techniekaanbod, schoonmaken, Koningsspelen, kerst, hulp bij open huis. Op deze manier vervullen alle ouders een aantal keren per schooljaar enkele taken.

Ook verwachten we een actieve deelname van ouders aan de ouderavonden. Driemaal per schooljaar organiseren de leergroepbegeleiders een avond waarop ouders elkaar ontmoeten en worden geïnformeerd over komende activiteiten. Ook is op deze avond een gast met een interactief programma over een onderwijsinhoudelijk- of pedagogisch thema.

Driemaal per jaar verwachten wij ouders bij het leerplangesprek waar de leergroepbegeleider met ouders en leerling de resultaten evalueert en een nieuw plan toelicht.