Respectvol

Binnen onze school werken we vanuit duidelijke afspraken. Dat betekent niet dat we vele regels hanteren. In school gelden concrete, goede basisafspraken. Onder meer over werken en leren, de omgang met elkaar, het gebruik van materialen en de inzet van tablets en internet. In de dagelijkse kring evalueren leerkrachten en leerlingen het werken in de groep en de basisafspraken.