Stages en meeloopdagen

Studenten van de PABO van de Marnix Academie kunnen een stageplaats aanvragen via hun opleiding. Studenten van de Hogeschool Utrecht kunnen een stage aanvragen via de schoolopleider van CVO-AV, de heer H. den Hollander. Studenten van de opleiding onderwijsassistent van Da Vinci College Gorinchem en Vitalis Breda kunnen een stageplaats aanvragen via hun opleiding. Studenten van andere opleidingen kunnen direct een verzoek indienen bij Tiener College via info@tienercollege.nl.

Leerkrachten van LOGOS en docenten van CVO-AV kunnen een of meer dagdelen meelopen in de groepen. Hiervoor maken we in overleg met de school en de collega een maatwerkprogramma. Een aanvraag kan telefonisch worden gedaan of via info@tienercollege.nl en worden gericht aan Pieter Snel of Mariska van Wijngaarden