De duurzaamheidshow

Vanaf 5 maart maken we met leerlingen De duurzaamheidshow. We maken er zes vóór de zomervakantie. Een talkshow in de klas gemaakt voor en door de leerlingen. Een actieve manier om lees- en spreekvaardigheid te oefenen. Het thema duurzaamheid staat die periode ook centraal bij alle zaakvakken.

Zes weken geven we de leerlingen op maandag vijf artikelen over een duurzaamheidsthema. Het gaat om actueel nieuws. Iedere leerling leest de vijf artikelen. Iedere leerling kiest er daar één van uit en zorgt dat hij of zij het artikel goed begrijpt en kent dat hij of zij als deskundige kan optreden in een talkshow. De talkshow vindt aan het einde van de week plaats in de klas.

De leraar kiest de leerlingen die te gast zijn in de talkshow. Voor elk van de vijf onderwerpen kiest hij een gast. Een of twee leerlingen nemen de presentatie, productie en verdere vormgeving van de talkshow voor hun rekening. Ze bedenken vragen bij de vijf artikelen en geven de talkshow verder vorm (denk aan onderdelen, gebruik van filmclips, indeling lokaal etc.). Ze interviewen hun vijf gasten en zorgen dat het geheel goed is voorbereid en niet langer duurt dan twintig minuten. Alle leerlingen die niet als gast meewerken vormen het publiek. Zij beoordelen spreekvaardigheid en inhoudelijke kennis van de presentatoren en gasten.

startdata voorbereiding talkshow

maandag 5 maart

maandag 19 maart

maandag 9 april

maandag 28 mei

maandag 11 juni

maandag 25 juni