Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 75,- voor leerlingen basisonderwijs (inclusief kamp) en € 175,- voor leerlingen voortgezet onderwijs (inclusief kamp). Het bedrag wordt gebruikt voor onder andere excursies, vieringen en ouderavonden. Hieronder vindt u een verantwoording van de besteding van dit geld. We willen u vragen het bedrag liefst vóór het nieuwe schooljaar over te maken naar rekeningnummer NL46 ABNA 0501 483 039 t.n.v. Tiener College o.v.v. de voor- en achternaam van uw zoon/dochter.

Basisonderwijs

LAB’s € 30,-

kunst en cultuur € 10,-

verzorging/koken € 10,-

kamp €  25,-

totaal €  75,-

Voortgezet onderwijs

LAB’s (en extra kamp VO) € 90,-

kunst en cultuur € 50,-

verzorging/koken € 10,-

kamp € 25,-

totaal  € 175,-