Over ons

10 – 14 onderwijs

We zijn een unieke onderwijsomgeving voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Als je onze school binnenloopt, voel je de energie van nieuwsgierigheid en leren. Nieuwsgierigheid komt het beste tot haar recht als je de antwoorden vindt die je zoekt. Daarom ontwikkelen wij onderzoekend vermogen bij de kinderen en bij elkaar.

We zijn als eerste 10-14 school in Nederland gestart in 2012 met het doel om de ‘harde’ overgang van basis- naar middelbare school te laten verdwijnen en om meer persoonlijk onderwijs aan te bieden. Hierdoor hebben laatbloeiers meer ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bij Tiener College leer je alle doelen en krijg je alle vakken van groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Leerlingen die een extra uitdaging willen kunnen in groep 7-8 al vakken uit klas 1-2 volgen. Als je meer aan kunt, kies je bijvoorbeeld extra vakken of volg je een vak op een hoger niveau. Al deze doelen en afspraken worden in je persoonlijke leerplan bijgehouden. Je leert je creativiteit gebruiken en ontwikkelt je talenten. Je leert slimme oplossingen bedenken en handige manieren om taken uit te voeren. Je leertsamenwerken, presenteren en je eigen werk beoordelen. Maar bovenal leer je samen na te denken en je mening te vormen met debatten, colleges, gastlessen en gesprekken over het nieuws.

Na Tiener College heb je een brede basiskennis en ben je goed voorbereid op het vervolg van de middelbare school. De beste kennismaking is om zelf een keer te komen kijken of mee te doen in een groep. Wees welkom!

Wereldbol-TC

Gepersonaliseerd leren

Sommige scholen zien leerlingen als een leeg vat dat gevuld moet worden met kennis. Hoe meer kennis, hoe meer er geleerd wordt. Bij Tiener College kijken we anders naar onderwijs.

Je werkt in een eigen stamgroep waarmee je iedere dag begint en waarmee je de dag afsluit. Alle leerlingen van groep 7-8 vormen een stamgroep en alle leerlingen van klas 1-2 ook. Afhankelijk van je aanbod, volg je instructies in een andere groep.

 

We vinden het belangrijk dat je je heel fijn voelt in je stamgroep. Daarom werken we met alle leerkrachten en leerlingen samen aan een goed leerklimaat. We maken aan het begin van het schooljaar goede, duidelijke afspraken met elkaar. In de gesprekken in de stamgroep bespreken we regelmatig met alle leerlingen hoe het gaat in de groep. We vinden het fijn dat leerlingen in die kringgesprekken eerlijk durven zijn over wat ze vinden. Als het een keer nodig is, besteden we een extra gesprek aan onze afspraken.

 

Wij zien het als onze opdracht om te zorgen dat jij je gezien, gekend, gehoord, begrepen voelt en je binnen jouw mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Dat betekent dat we leerlingen de kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen, maar ook dat we je uitdagen om uit het ‘veilige’ te stappen. Dat is spannend, daar is lef voor nodig. Maar als het je lukt, geeft het je een gevoel van trots en van zekerheid! En dat gunnen we je.

Portfolio

Bij Tiener College geven we liever feedback dan cijfers. Want cijfers laten alleen maar zien hoe goed je een toets hebt gemaakt. Feedback laat je zien hoe je je kunt ontwikkelen.
En dat is ons doel.

 

Deze ontwikkeling maken we zichtbaar in je portfolio. We werken met observatielijsten, rubrics en toetsen om de voortgang van je bij te houden. Je krijgt geen cijferrapport, maar de cijfers zijn onderdeel van de feedback die je krijgt. We gebruiken deze toetsen procesgericht: waar sta je nu, waar liggen de aandachtspunten en wat moet er gebeuren in de volgende periode? Daarnaast maken we gebruik van de Cito-toetsen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Op deze manier proberen we een zo compleet mogelijk beeld van de leerling vast te leggen. In het persoonlijk leerplan (PLP) worden de gesprekken verwerkt en de daaruit volgende aandachtspunten en doelen.

 

Wij zorgen ervoor dat je feedback leert ontvangen, maar ook kunt gaan uitdelen aan de mensen om je heen. Goede feedback zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen door kunt groeien om het de volgende keer nog beter te doen. En dat is precies wat we willen. We vieren successen en we helpen elkaar in onze ontwikkeling.

Christelijk onderwijs

We zijn een christelijke school. We beginnen en eindigen de dag met een gebed. Iedere week leren leerlingen over godsdiensten en levensbeschouwingen. Leerlingen leren op onze school de Bijbelse verhalen, christendom en wereldgodsdiensten goed kennen. Centraal in deze lessen staan het gesprek met elkaar over levensvragen en standpunten van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren hierover met anderen het gesprek te voeren. Met de leerlingen vieren we Kerst en Pasen, waarbij we de leerlingen betrekken bij de voorbereiding van vieringen. Ook besteden we aandacht aan biddag, Advent, Hemelvaart, Pinksteren en dankdag.

Wij stellen ons graag aan je voor!

Bij Tiener College werkt het net even anders dan op andere scholen. Je hebt je vaste leergroepbegeleider en je hebt vakspecialisten. Zo combineren we het beste van basisonderwijs en voorgezet onderwijs: een vaste leergroepbegeleider die hoort bij jouw klas en een team van specialisten die er samen voor zorgen dat onze leerlingen over heel veel kennis kunnen beschikken.

Prikkel je nieuwsgierigheid!