Karim pakt zijn kans

Op vrijdag 3 januari 2020 was Tiener College te zien bij ‘Karim pakt zijn kans’. Presentator Karim Amghar maakte voor de NTR een televisieprogramma over kansongelijkheid op school. Oorzaken, gevolgen en oplossingen komen voorbij in de NTR-serie ‘Karim pakt zijn kans’. Het Tiener College in Gorinchem is één van de scholen waar Karim Amghar een kijkje nam.
,,Onze ambitie is een doorlopende leerlijn voor jongeren van 2 tot en met 18 jaar. Maar daar hebben we wel veel meer leerlingen voor nodig. Het is niet mogelijk omdat in een kleine omgeving te doen.” Desondanks worden er wel al stappen in die richting gezet. Sinds enkele jaren bestaat er naast het Tiener College het Junior College, een school waar geleerd wordt volgens hetzelfde principe als het Tiener College, maar dan voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het Tiener College richt zich op kinderen van 10 tot 14 jaar. Van Meer: ,,Ik ben er van overtuigd dat kinderen door deze manier van onderwijs veel beter zijn voorbereid op het beroepsonderwijs waar al veel meer op deze manier wordt gewerkt.”
De uitzending terugkijken kan via onderstaande link.

Wij gaan uit van 7 belangrijke principes;   Principe 1: 🔍 We zijn nieuwsgierig. Punt. Bij Tiener College zijn we allemaal nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid overkomt je niet, het is een besluit; we verwachten nieuwsgierigheid...